Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

kitana
Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, że koń, na którym jedziemy padł, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść.
Jednak znane są również inne strategie:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu "Zawsze jeździliśmy w ten sposób na tym koniu."
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników, mające podnieść ich zdolności jeździeckie.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, która sprawi, że koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni dla zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności dla koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie tego konia na stanowisko kierownicze. 
Reposted byeccecatherineeeflyingalexapatynahaberponurykosiarzTehawankabitchin

February 07 2018

kitana
9422 99fb 500

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viadramat dramat
kitana
9900 2dd5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadramat dramat
kitana
kitana
8694 8c04 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Take care of yourself

Reposted fromSkydelan Skydelan viaune-raconteuse une-raconteuse
kitana
kitana
4597 1941
kitana

January 30 2018

kitana
kitana
kitana
kitana
1931 7cd1 500
via @lockereschraube
Reposted frome-punc e-punc viakomplikacja komplikacja
kitana
kitana
2306 ae9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastolatstolat stolatstolat
kitana


Glückwunsch, Menschheit!

January 25 2018

kitana
6404 371a 500
kitana
7337 bb0c 500
kitana
kitana
2472 aee9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl