Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

kitana
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
kitana
kitana
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kitana
kitana
Reposted fromFlau Flau viafoodislove foodislove
kitana
3417 dca9 500
kitana
6537 efef 500

July 25 2018

kitana

July 07 2018

kitana
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
3894 bb61 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianot-alice not-alice
kitana
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianot-alice not-alice
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

8148 0d1d 500

cumfacepenisqueen:

just the essentials

Reposted frombwana bwana viakomplikacja komplikacja
kitana
3737 b450 500
kitana
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kitana
4159 7c4d 500
Reposted fromBabson Babson viadramat dramat
kitana
9050 9617 500
Reposted fromferlin ferlin viadramat dramat
kitana
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viadramat dramat
kitana
8045 ccc7
Reposted fromFriosgniossed Friosgniossed viadramat dramat

March 30 2018

kitana
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl