Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

kitana
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
3894 bb61 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianot-alice not-alice
kitana
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianot-alice not-alice
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

8148 0d1d 500

cumfacepenisqueen:

just the essentials

Reposted frombwana bwana viakomplikacja komplikacja
kitana
3737 b450 500
kitana
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kitana
4159 7c4d 500
Reposted fromBabson Babson viadramat dramat
kitana
9050 9617 500
Reposted fromferlin ferlin viadramat dramat
kitana
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viadramat dramat
kitana
8045 ccc7
Reposted fromFriosgniossed Friosgniossed viadramat dramat

March 30 2018

kitana
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
kitana
5402 2762 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
kitana
kitana
6430 a238
kitana
kitana
These are pretzels dipped in red & white chocolate melts, then dipped in black & white sugar sprinkles. It’s trashy, gross, and fabulous.
Reposted fromhighlmittel highlmittel viafoodislove foodislove

March 29 2018

kitana
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki

March 28 2018

kitana
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 26 2018

kitana
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl