Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

kitana
kitana
kitana
7311 ed5a 500
kitana
Człowiek odczuwa głęboki smutek, jeśli to, co czyni, nie służy życiu. 
— Marshall B. Rosenberg
Reposted byfutureiscomingjobi
kitana
Jest miłość mądra, która dokonuje rozsądnego wyboru. Na podstawie takiego uczucia powinno się dobierać współmałżonka. Istnieje też inna miłość, która nie ma nic wspólnego z mądrością, przypomina raczej opętanie. I właśnie ją, tę drugą, wszyscy tak naprawdę cenią. Nikt nie chce, żeby go w życiu ominęła.
— Alice Munro, Księżyce Jowisza
Reposted byfinatka2708pocalujmniedeparterkmjcomiendoliricapkz451
kitana

Przechadzał się po gabinecie — który dawniej był sypialnią jego rodziców — wymijając nieistniejące już przeszkody i w zamyśleniu postukując pustą fajką o meble, które spłonęły lata temu albo butwiały jeszcze w szopie w głębi ogrodu, o wysoki stojak na miednicę, o zjawy zawieszonych pod sufitem boi, żerdzi i wioseł składających się na daleki krajobraz dzieciństwa, który spustoszyła śmierć ojca i w którym usiłował przywołać z przeszłości widmo pewnej brzytwy o pięknej rękojeści z czarno żyłkowanej masy perłowej, złożonej prawdopodobnie wpół na miseczce z mydlaną pianą…

— Juan Marsé, "Dziewczyna w złotych majtkach"; przeł. M. Michalski
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987

August 09 2017

kitana
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaalternatywnie alternatywnie
kitana
kitana
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
kitana

August 08 2017

kitana
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viatrawkaaa trawkaaa
kitana
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

August 01 2017

kitana
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaune-raconteuse une-raconteuse

July 28 2017

kitana

July 25 2017

1135 9559

worshipgifs:

Ursula K. Le Guin

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadramat dramat
kitana
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl