Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

kitana
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko

August 17 2017

kitana
Nie ma przyjaźni po rozstaniu
„Zrywam z tobą, ale zostańmy przyjaciółmi”. („Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. Ostrzegam, trochę śmierdzi”).
Nie ma przyjaźni w związku, gdzie jedna osoba rzuciła drugą. Między nimi są tylko złudzenia.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaynis aynis
kitana
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaaynis aynis
kitana
3967 0433 500
Reposted bybowstick58894pkz451gpunktschmitz
kitana
3966 f0e1 500
Mężczyzna, który tańczył tango
Reposted bydeparterhope24hope24warkoczraindropscryingangelQueressinspirationscherrymoya
kitana
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka
kitana
kitana
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viazapominanie zapominanie
kitana
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

August 16 2017

kitana
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viakomplikacja komplikacja
kitana
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakomplikacja komplikacja
kitana
4665 52f5 500
blues
kitana
6790 0d0c 500
Reposted fromtfu tfu viadramat dramat
kitana
kitana
kitana
7311 ed5a 500
kitana
Człowiek odczuwa głęboki smutek, jeśli to, co czyni, nie służy życiu. 
— Marshall B. Rosenberg
Reposted byfutureiscomingjobi
kitana
Jest miłość mądra, która dokonuje rozsądnego wyboru. Na podstawie takiego uczucia powinno się dobierać współmałżonka. Istnieje też inna miłość, która nie ma nic wspólnego z mądrością, przypomina raczej opętanie. I właśnie ją, tę drugą, wszyscy tak naprawdę cenią. Nikt nie chce, żeby go w życiu ominęła.
— Alice Munro, Księżyce Jowisza
Reposted byfinatka48hrspocalujmniedeparter58894comiendoliricapkz451
kitana

Przechadzał się po gabinecie — który dawniej był sypialnią jego rodziców — wymijając nieistniejące już przeszkody i w zamyśleniu postukując pustą fajką o meble, które spłonęły lata temu albo butwiały jeszcze w szopie w głębi ogrodu, o wysoki stojak na miednicę, o zjawy zawieszonych pod sufitem boi, żerdzi i wioseł składających się na daleki krajobraz dzieciństwa, który spustoszyła śmierć ojca i w którym usiłował przywołać z przeszłości widmo pewnej brzytwy o pięknej rękojeści z czarno żyłkowanej masy perłowej, złożonej prawdopodobnie wpół na miseczce z mydlaną pianą…

— Juan Marsé, "Dziewczyna w złotych majtkach"; przeł. M. Michalski
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl